Pär Larshans Max från Almedalen varför vara en förebild (Swedish)

Pär Larshans is now the new Chief Sustainability Officer for Ragnsells.